Praktijkvoorbeelden

Voor het LISO-framework putten we vooral uit de Werkplaats SAMEN en de Community of Practice Gewogen Maatwerk.

Werkplaats SAMEN

De Werkplaats SAMEN is een samenwerkingsverband in de zorg voor jeugd dat bestaat uit (toekomstige) praktijkprofessionals, ouders, jongeren, docenten en lectoren van hogescholen, gemeenteambtenaren en onderzoekers. In de Leernetwerken van SAMEN worden brede maatschappelijke vraagstukken in het sociaal domein opgepakt als Normaliseren, Integraal Werken, Kind & Complexe Ouderrelaties en Kwetsbare Gezinnen.

Community of Practice Gewogen Maatwerk

In de CoP Gewogen Maatwerk buigen gemeenten, beroepsverenigingen, hogescholen en wetenschap zich over de vraag hoe de aanpak Gewogen Maatwerk de re-integratie kan verbeteren. Dit gebeurt door complexe vraagstukken uit de uitvoeringspraktijk ín die praktijk uit te diepen.