De ontwikkelaars

Waarom een framework

Het sociaal domein staat voor verschillende complexe opgaven, zoals het vergroten van kansengelijkheid tussen kinderen en integraal werken met multiprobleem gezinnen. Deze vraagstukken behoeven nieuwe oplossingen.

Een organisatie-overstijgend leernetwerk blijkt een uitstekend vehikel om complexe opgaven te ontrafelen, innovaties te ontwikkelen en toe te passen in de praktijk. Bovendien ondersteunen leernetwerken het informele leren van de professional. Daarmee geven leernetwerken een impuls aan de professionele ontwikkeling in het sociaal domein.

Hoewel organisatie-overstijgende leernetwerken steeds meer ingezet worden in het sociaal domein, is er nog weinig systematische kennis beschikbaar over de werkzame elementen. Vandaar dat TNO dit LISO-framework ter ondersteuning van (beginnende) Leernetwerken heeft ontwikkeld in samenwerking met het lectoraat “Transformaties in de zorg voor jeugd” van de Hogeschool Leiden.

Ontwikkelaars

Noortje Pannebakker
Noortje Pannebakker
Ontwikkelaar
e noortje.pannebakker@tno.nl


Rosanne Gonçalves-Prins
Project- en communicatiemedewerker
e rosanne.joostingbunkgoncalves@tno.nl


Pepijn van Empelen
Adviseur
e pepijn.vanempelen@tno.nl


Chris Kuiper
Adviseur
e chris.kuiper@ihub.nu


Ilona Wildeman
Junior onderzoeker
e ilona.wildeman@tno.nl