Onderbouwing, artikelen en bronnen

Ondanks dat het framework 'Leernetwerken in het sociaal domein' is gebaseerd op theorieën/modellen ontbreekt nog een goede onderbouwing op basis van praktijkgericht onderzoek. Vandaar dat we dit aan de hand van een scoping review in het domein van werk en inkomen hebben gedaan, in deze factsheet zijn de resultaten beschreven.

Factsheet scoping review domein Werk & inkomen

 

Eerder deden we dat ook bij het domein zorg voor jeugd, de resultaten daarvan zijn in deze factsheet beschreven. Daarbij stond de volgende vraag centraal: “In hoeverre kunnen we de elementen van het framework ‘Leernetwerken in het sociaal domein (LISO)’ onderbouwen aan de hand van praktijkgericht onderzoek?”

Factsheet scoping review domein zorg voor jeugd

In deze factsheet introduceerden we het framework “Samen het sociaal domein verbeteren in leernetwerken”, speciaal ontwikkeld voor het opzetten en evalueren van organisatie-overstijgende leernetwerken.

Samen het sociaal domein verbeteren in Leernetwerken