Ledenbetrokkenheid

Belangrijk onderdeel van synergie is de ledenbetrokkenheid. We bespreken hoe je deze vergroot; hoe je tevreden leden hebt en wat dit betekent voor de organisatie van je bijeenkomsten.

Uitgangspunten en werkzame elementen

Praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen