Resultaten

Wat levert een organisatie-overstijgend Leernetwerk eigenlijk op? Dat is meer dan alleen die ene methodiek die samen is ontwikkeld.

Deelname heeft meerwaarde voor de deelnemer, het samenwerkingsverband en de (intermediaire/eind)gebruiker; de cliënten/ gezinnen/ inwoners. We geven handvatten om de resultaten in kaart te brengen.

Niveau van Leernetwerk

Niveau van samenwerkingsverband

Niveau van professionals en doelgroep

Totaalbeeld