Processen

Onderdeel van kernelement organisatie zijn processen, het is belangrijk deze op orde te hebben. We bespreken de werkzame elementen in communicatie, besluitvorming, taakgerichtheid en samenhang binnen het Leernetwerk.

Uitgangspunten en werkzame elementen

Praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen

Werkplaats SAMEN bestaat uit verschillende Leernetwerken, bekijk hoe SAMEN is ingericht of bekijk de jaarplanner als onderlegger voor een strategisch communicatieplan.