Institutionaliseren

Hoe borg je een Leernetwerk of hoe eindig je het Leernetwerk? Op dit moment zijn daar nog geen werkzame elementen vanuit de wetenschap of experts bekend.