Ontwikkelfasen

Alle fasen

Hoewel elk team fundamenteel zijn eigen weg moet vinden, toont onderzoek aan dat de ontwikkeling van de meeste teams een vergelijkbare structuur en volgorde volgt. Voor de ontwikkeling van organisatie-overstijgende Leernetwerken vonden wij de indeling formeren-onderhouden en institutionaliseren het meest passend.

We bespreken aandachtspunten bij de opstart (formatiefase), het lopende leernetwerk (onderhouden en institutionaliseren) en de eindfase van het Leernetwerk.

Formeren

Onderhoud

Institutionaliseren

Eindfase

Uitgangspunten en werkzame elementen

Meer weten of lezen