Leren zichtbaar maken

Binnen een Leernetwerk vormt het 'leren zichtbaar maken' een kernelement. Op deze pagina verkennen we de onderliggende thema's en de onderbouwing met werkzame elementen die bijdragen aan dit aspect. Onder experts worden de eerste drie thema’s als bijzonder belangrijk beschouwd.

Thema's en werkzame elementen

Praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen

Bij enkele van de eerder besproken thema's vind je praktijkvoorbeelden en nuttige tools die we speciaal voor jou hebben samengesteld. Je treft een voorbeeld van samenwerkend leren in het onderwijs, werkvormen die het leren stimuleren en hoe impliciete kennis expliciet is gemaakt bij het project De Specialist Dichterbij.