Vraagstuk

Niet elk vraagstuk is geschikt voor een organisatie-overstijgend Leernetwerk. Het gaat om complexe vraagstukken waar nog niemand het antwoord op heeft en waarvoor ieders inbreng nodig is om het vraagstuk te begrijpen en te doorgronden.

Uitgangspunten en werkzame elementen

Meer weten of lezen?

Lees meer over andere, in onze ogen succesvolle, organisatie-overstijgende Leernetwerken.

Praktijkvoorbeelden