Organisatie-overstijgend

Een organisatie-overstijgend Leernetwerk zet in op samenwerken, leren, innoveren en toepassen van deze innovaties tussen verschillende organisaties, disciplines of sectoren. Hier lees je meer over de omvang, leden en het vraagstuk zelf.

Uitgangspunten en werkzame elementen

Meer weten of lezen?

Praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen