Leerlessen expliciteren en vatten

In het Leernetwerk dient er meteen aandacht te zijn voor het leren; de focus op leren verdwijnt naar de achtergrond indien het leren niet ervaren wordt als expliciete doelstelling.

Dit risico sluipt er snel in als de samenwerking geframed is als project en de nadruk ligt op het behalen van het projectresultaten. In een Leernetwerk wordt vaak door samen te werken geleerd en er wordt een beroep gedaan op de impliciete kennis en expertise van deelnemers.

Uitgangspunten en werkzame elementen

Meer weten of lezen