Kennistransfer van opbrengsten

Een van de kernelementen van een Leernetwerk is 'kennistransfer van opbrengsten'. We bespreken hier de thema's die daaraan bijdragen en hoe deze met werkzame elementen onderbouwd zijn. Daarbij zijn de eerste drie thema’s als meest belangrijk genoemd door experts.

Thema's en werkzame elementen

Praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen

Bij enkele van bovenstaande thema's hebben we praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen voor je verzameld. TNO ontwikkelde de MIDI (MeetInstrument Determinanten van Innovaties) die helpt inzicht te krijgen in belemmerende en bevorderende factoren bij de invoering van een innovatie. ZonMw ontwikkelde onder andere hulpmiddelen een stappenplan voor het maken van een implementatieplan.