Implementeren van resultaten

De impact van de opbrengsten ('kennisproducten') van het Leernetwerk op niveau van professionals en doelgroep is afhankelijk van twee factoren. Namelijk van in hoeverre het ontwikkelde kennisproduct aantoonbaar bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en het gebruik van de best practices. Dit laatste omvat het gebruik zelf en de manier waarop het gebruik wordt vormgegeven.

100% gebruik is in de praktijk niet haalbaar, maar het gebruik wordt versterkt als de introductie van de best practice op gestructureerde wijze wordt aangepakt (Pannebakker, 2018). Deze gestructureerde wijze kent drie onderdelen:

  1. Identificeren van belemmerende en bevorderende factoren van gebruik (Fleuren, 2004);
  2. Ontwikkelen van strategieën om de belemmerende factoren te beperken en de bevorderende factoren te stimuleren;
  3. Het monitoren van het daadwerkelijke gebruik van de best practice zodat gekeken kan worden of de implementatiestrategie zijn vruchten afwerpt (Pannebakker, 2018).

Uitgangspunten en werkzame elementen

Praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen