Community context

Een organisatie-overstijgend leernetwerk staat niet op zichzelf, maar is ingebed in een samenwerking tussen de organisaties die zijn betrokken bij het leernetwerk. Daarnaast worden de doelen en werking van het Leernetwerk beïnvloed door de brede context, zoals de regionale of landelijke politiek.

Om een Leernetwerk binnen de context te begrijpen, is het raadzaam om naar de visie of missie van het leernetwerk te kijken, eventuele afspraken over de samenwerking tot je te nemen evenals de (stedelijke, regionale of landelijke) beleidsstukken waarbinnen het netwerk functioneert.

Maar waar let je op bij deze strategische analyse? Dat hebben we in deze uitgangspunten uiteengezet.

Uitgangspunten en werkzame elementen

Meer weten of lezen?

Praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen