Framework

Kernelementen zijn de organisatie en samenstelling van het leernetwerk, het creëren van synergie en het behalen en toepassen van resultaten.

Deze kernelementen zijn opgesplitst in deelelementen. Voor elk deelelement zijn uitgangspunten geformuleerd en op basis van wetenschappelijke literatuur werkzame elementen geïnventariseerd. Door aandacht te besteden aan al deze kernelementen wordt het opzetten en onderhouden van een organisatie-overstijgend leernetwerk eerder een succesvolle onderneming.

Het LISO-framework gebruiken

Hieronder is het LISO-framework weergegeven. Klik op een deelelement naar keuze voor de uitgangspunten, werkzame elementen, praktijkvoorbeelden en hulpmiddelen.

Onderbouwing

Ondanks dat het framework 'Leernetwerken in het sociaal domein' is gebaseerd op theorieën/modellen ontbreekt nog een goede onderbouwing op basis van praktijkgericht onderzoek. In deze factsheet worden de resultaten beschreven van een scoping review, waarbij de volgende vraag centraal staat: “In hoeverre kunnen we de elementen van het framework ‘Leernetwerken in het sociaal domein (LISO)’ onderbouwen aan de hand van praktijkgericht onderzoek?”

Voor een geheel overzicht van bronnen ga je naar de pagina Onderbouwing, artikelen en bronnen.