Framework

Het LISO-framework bestaat uit acht kernelementen, waaronder community context, organisatie en opbrengsten. Deze thema’s zijn geformuleerd op basis van wetenschappelijke literatuur en een expertraadpleging. Door aandacht te besteden aan al deze kernelementen wordt het opzetten en onderhouden van een organisatie-overstijgend Leernetwerk eerder een succesvolle onderneming.

Het LISO-framework gebruiken

Hieronder is het LISO-framework weergegeven. Wanneer je op het kernelement op de afbeelding hieronder klikt, ga je naar de drie belangrijkste thema’s voor dat element. De praktijkexperts hebben deze top drie vastgesteld. Onder elk thema is de onderbouwing van werkzame elementen weergegeven. Wanneer je bij de onderbouwing ‘(E)’ ziet, is dat een advies van de praktijkexperts. Staat dat er niet achter, komt het werkzame element uit de wetenschappelijke literatuur en zie je de bron vermeld.

Zoek je verdieping bij het evalueren van je Leernetwerk? Raadpleeg dan het totale overzicht van thema’s voor dat kernelement beschikbaar, waaronder ook de thema’s die buiten de top drie zijn gevallen.

Onderbouwing

Ondanks dat het framework 'Leernetwerken in het sociaal domein' is gebaseerd op theorieën/modellen ontbreekt nog een goede onderbouwing op basis van praktijkgericht onderzoek. In deze factsheet worden de resultaten beschreven van een scoping review, waarbij de volgende vraag centraal staat: “In hoeverre kunnen we de elementen van het framework ‘Leernetwerken in het sociaal domein (LISO)’ onderbouwen aan de hand van praktijkgericht onderzoek?”

Voor een geheel overzicht van bronnen ga je naar de pagina Onderbouwing, artikelen en bronnen.