Het sociaal domein staat voor verschillende complexe vraagstukken, zoals het vergroten van kansengelijkheid tussen kinderen en integraal werken met multiprobleem gezinnen. Daarom werken we - praktijkprofessionals, gemeenteambtenaren, docenten, studenten, onderzoekers en ervaringsdeskundigen - steeds meer samen in organisatie-overstijgende Leernetwerken, een uitstekend vehikel om zulke vraagstukken te ontrafelen en innovaties te ontwikkelen.

Hoewel Leernetwerken steeds meer worden ingezet, is er nog weinig systematische kennis beschikbaar over wat precies werkt. Daarin voorziet het framework Leernetwerken in het sociaal domein (LISO). Hiermee hebben we een wetenschappelijke basis die jou helpt bij het opstarten of evalueren van jouw leernetwerk.

Leernetwerken in het sociaal domein

LISO-framework in 2 minuten

Wat is een leernetwerk

Organisatie-overstijgende Leernetwerken zijn alle groepen van mensen die zich bezighouden met A) het uitwisselen van hun kennis over een onderwerp, B) het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe materialen, methodieken of ontwerpen of C) met gezamenlijk onderzoek. De leden delen een bepaalde uitdaging (een formele taak, bezorgdheid of passie) en willen van elkaar leren hoe zij beter met deze uitdaging kunnen omgaan.

In het sociaal domein komen leden vanuit verschillende perspectieven zoals gezinnen, praktijkprofessionals, gemeenten, hogescholen en kennisinstituten samen om te werken aan een complex maatschappelijk vraagstuk. Ieders kennis en ervaring wordt benut in een leernetwerk. Van tevoren weet je niet welke oplossingen er gevonden gaan worden voor de inhoudelijke vraagstukken. Dat kan een nadeel zijn. Tegelijkertijd ontstaat door de manier van werken een breed gedragen en goed onderbouwd resultaat.